Viện Quản trị Logistics Toàn Cầu (GLI)

Logistics di chuyển Thế giới. Có thể nói hơn 50% công việc của ngành logistics là vận chuyển, tất cả hàng hóa, tất cả các nước, toàn bộ các phương tiện, phục vụ bất kỳ ai, trong thời bình cũng như thời chiến. Vận chuyển có tính toán, có hiệu quả, tạo được giá trị sẽ làm thế giới tốt đẹp hơn – vai trò đó là của Logistics, đặc biệt trong thời đại hiện nay.

Việt Nam – Đất nước của Logistics! Trải qua hơn 4000 năm lịch sử, nước Việt Nam ngày nay có vị trí địa lý – kinh tế thuận lợi với phía Đông là tuyến hàng hải lớn nhất với 2/3 giá trị thương mại toàn cầu, phía Tây là vùng hậu phương trải dài tới các nước bạn đầy tiềm năng phát triển, hai đầu Nam – Bắc có đồng bằng rộng lớn tốt cho sản xuất và đời sống.

Con người Việt Nam là người logistics. Hầu hết mọi người trên đất Việt đều biết câu “trăm họ một nhà”họ có tố chất của sự kết nối. Quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa đa phương hài hòa, nguồn nhân lực hàng chục triệu người trẻ và thông minh cho chúng ta thêm những điều kiện không thể tốt hơn so với hàng trăm năm qua để vừa giữ ổn định trong nước, vừa đảm nhận vai trò “người kết nối quốc tế” – đó là ý nghĩa lớn của logistics Việt Nam.

Chúng ta cần nhiều nỗ lực. Logistics có vai trò to lớn và kèm theo những yêu cầu khắt khe về chuyên môn, thời gian, nguồn lực. Chính vì vậy logistics cũng không hề đơn giản và nó luôn đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ, 247, 365, suy nghĩ và hành động liên tục – mọi lúc, mọi nơi để đưa hàng hóa, chứng từ, thông tin cùng các dịch vụ qua nhiều biên giới quốc gia, nhiều phương tiện vận tải, nhiều hàng rào kỹ thuật và thuế quan, nhiều nền văn hóa… Chuyên môn, chuyên tâm và nỗ lực – bạn sẽ thành công cùng logistics.

Hãy đến với chúng tôi – Viện Quản trị Logistics Toàn Cầu (GLI).

Trên cơ sở hiểu biết về thị trường, tập quán và văn hóa việt nam GLI xây dựng các mô hình ứng dụng, chuyển giao phù hợp nhất để phục vụ người mua và người bán, kết nối cung cầu, làm cho hàng hóa luân chuyển nhanh và rẻ hơn giữa Việt Nam và các nước. GLI cũng thực hiện giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Logistics. Chúng tôi chia sẻ tất cả kiến thức và kinh nghiệm của mình với đồng nghiệp, doanh nghiệp và các trường đào tạo để cùng nhau phát triển bền vững.