Tầm nhìn: Đến năm 2024, trở thành một tổ chức  Khoa  học  Công  nghệ Logistics hàng đầu trong nước, là điểm tựa chuyên môn cho các đơn vị hoạt động logistics và chuỗi cung ứng trong kỷ nguyên 4.0, góp phần xây dựng đòn bẩy phát triển kinh tế quốc gia.

Sứ mệnh: Xây dựng các mô hình logistics hiện đại, kết nối Việt Nam với chuỗi giá trị toàn cầu.

Giá trị cốt lõi:

  • Sự tín nhiệm và hài lòng của khách hàng là mục tiêu hàng đầu
  • Uy tín công ty và chất lượng dịch vụ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động
  • Đội ngũ chuyên nghiệp, đoàn kết, tận tâm phục vụ khách hàng là lực lượng nồng cốt để phát triển ổn định và bền vững