Viện Quản trị Logistics Toàn Cầu

Viện Quản trị Logistics Toàn Cầu (GLI) được thành lập năm 2017 đánh dấu cột mốc 20 năm nghiên cứu, tổ chức quản lý thực hiện dịch vụ, đào tạo và tư vấn về logistics của các thành viên hội đồng sáng lập. Viện hoạt động theo Luật Khoa học – Công nghệ Việt Nam, đăng ký trụ sở tại Quận 1,  Thành phố Hồ Chí Minh.

SỨ MỆNH: Xây dựng các mô hình logistics hiện đại, kết nối Việt Nam với chuỗi giá trị toàn cầu.

TẦM NHÌN: Đến năm 2024, trở thành một tổ chức  Khoa  học  Công  nghệ Logistics hàng đầu trong nước, là điểm tựa chuyên môn cho các đơn vị hoạt động logistics và chuỗi cung ứng trong kỷ nguyên 4.0, góp phần xây dựng đòn bẩy phát triển kinh tế quốc gia.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Kết nối + Đổi mới + Hiệu quả.