Viện Quản trị Logistics Toàn Cầu (GLI)

Giá trị cốt lõi : Kết nối + Đổi mới + Hiệu quả.

Hãy đến với chúng tôi – Viện Quản trị Logistics Toàn Cầu (GLI).

Trên cơ sở hiểu biết về thị trường, tập quán và văn hóa việt nam GLI xây dựng các mô hình ứng dụng, chuyển giao phù hợp nhất để phục vụ người mua và người bán, kết nối cung cầu, làm cho hàng hóa luân chuyển nhanh và rẻ hơn giữa Việt Nam và các nước. GLI cũng thực hiện giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Logistics. Chúng tôi chia sẻ tất cả kiến thức và kinh nghiệm của mình với đồng nghiệp, doanh nghiệp và các trường đào tạo để cùng nhau phát triển bền vững.