VIỆN QUẢN TRỊ LOGISTICS TOÀN CẦU (GLI)

Viện Quản trị Logistics Toàn Cầu (GLI) được thành lập năm 2017 đánh dấu cột mốc 20 năm nghiên cứu, tổ chức quản lý thực hiện dịch vụ, đào tạo và tư vấn về logistics của các thành viên Hội đồng sáng lập. Viện hoạt động theo Luật Khoa học – Công nghệ Việt Nam, đăng ký trụ sở tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.