Ho Chi Minh City University of Transport has just been approved by the Ministry of Education and Training to train in “Logistics and Supply Chain Management”.

Trường Đại học Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc là trường đại học hàng đầu về lĩnh vực hàng hải tại Hàn Quốc, đặt tại TP. Busan có cảng Busan nằm trong Top 6 cảng biển lớn nhất thế giới.
Bộ Giáo Dục và Đào tạo vừa có quyết định phê duyệt liên kết đào tạo trình độ đại học Ngành “Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng” (2 năm đầu học tại Việt Nam, 2 năm cuối học tại Hàn quốc) do Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM và Trường ĐH Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc thực hiện.
Chương trình nhằm cung cấp thị trường nguồn nhân lực “Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng” trình độ cao.
Đây là bước tiến vượt bậc tiếp theo của Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM trong việc hướng đến đa dạng hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực “Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng” và đẩy mạnh hợp tác đào tạo quốc tế.
Trước đó vào năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã phê duyệt chương trình liên kết đào tạo ngành “Quản lý Cảng và Logistics” giữa Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM và Trường ĐH Tongmyong Hàn Quốc.
Năm 2020, Bộ cũng quyết định gia hạn sau 5 năm thực hiện chương trình này nhằm tiếp tục đào tạo nhân lực Logistics trình độ cao.
Ngày 22/2/2021, Chính phủ đã ban hành quyết định số 221/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/2/2017 về việc phê duyệt kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025.
Chương trình liên kết đào tạo đại học ngành “Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng” rất phù hợp với nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics đến năm 2025, trong đó tập trung đến đa dạng hóa các hình thức đào tạo, thúc đẩy đào tạo và cấp bằng quốc tế về Logistics.
Như vậy cho đến nay, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã có 2 chương trình liên kết đào tạo quốc tế về ngành Logistics (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – 2021, Quản lý Cảng và Logistics – 2015) khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng và chất lượng hàng đầu trong đào tạo lĩnh vực này.
Đỗ Loan – Báo Giao Thông

Explore our solution

With +20 years of establishment and development, we are confident to bring the most effective and optimal solutions!

TRAINING AND CAPACITY DEVELOPMENT

Through training activities, consulting, coaching

 • Support enterprises and schools to apply modern logistics management and supply chain management principles to the actual work of the organization, practice innovation, outstanding efficiency;
 • Helps individuals equip new knowledge and skills to work more effectively, receive professional qualification certification according to practical competencies, that correspond to internationally recognized professional standards.

O2O OPERATION AND DELIVERY MODEL

Through research, construction and operation of new business models under the principle of "O2O Commerce"

 • Support manufacturers and service providers to bring their products to domestic and international markets through online trading platforms;
 • Support corporations or groups of companies to practice revolutionary transformation from traditional, discrete business models to integrated digital supply network (DSN) models.

Who is this solution for?

Strategic advice for leaders of agencies and businesses

 • Logistics training for leaders
 • Strategy consulting activities of transport and delivery;
 • Consulting warehouse operations strategy - distribution;
 • Strategic consulting for whole supply chain operations;
 • Consulting using Transport Management software (TMS);
 • Consulting on using warehouse management software (WMS);
 • Consulting using Supply Chain Management (SCM) software;
 • Consulting using a Process Management System (BPMS).

Strategic advice for school leaders

 • Logistics training for school leaders
 • Consulting, developing, transferring training program for CLC Logistics;
 • Strategic consulting to improve students' professional skills;
 • Consulting programs to improve faculty capacity;
 • Technology Transfer Training - Practice.

Training for employees / workers

 • Short-term professional courses (20 programs)
 • Advanced Advanced Courses (Data Analysis, Planning, Purchasing, Sales, Distribution, Marketing, ...)
 • Online Business Courses (Purchasing, Sales, Services) Logistics program according to ASEAN standards (AFFA)
 • World standard logistics program (FIATA)
 • Supply Chain Management Advanced Program (FIATA);
 • Aviation Aviation Major (CI) professional course;
 • Specialization course in Dangerous Goods (DG).
 • Advanced Practical Course: Operating Systems Applied Technology in Logistics.

Training for students

 • Short-term / long-term professional courses in logistics (FIATA, AFFA,…);
 • Short-term / long-term professional course in Aviation Services (CI);
 • Short-term / long-term professional course on dangerous goods (DG);
 • Soft skills training courses, career development plans;
 • Practical course: using software in logistics activities.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *